Ο Γιώργος Τζανετάκος, έως σήμερα Διευθυντής Λιανικών Πωλήσεων, αναλαμβάνει Εμπορικός Διευθυντής Εταιρικών Πελατών στη Vodafone Ελλάδας από την 1η Οκτωβρίου 2021. Ο Γιώργος Τζανετάκος, ο οποίος εντάχθηκε στην Vodafone Ελλάδας το 2000, διαθέτει μακρά εμπειρία στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και των πελατών του δημοσίου τομέα, καθώς και σε ICT έργα.

Παράλληλα, από την 1η Νοεμβρίου 2021, την Εμπορική Διεύθυνση Καταναλωτικών Προϊόντων αναλαμβάνει ο Enrique (Quique) Vivas. Ο Quique Vivas εντάχθηκε στον όμιλο Vodafone το 2006, προερχόμενος από την Boston Consulting Group και έκτοτε έχει θητεύσει σε σημαντικές θέσεις στον όμιλο Vodafone και σε ευρωπαϊκές αγορές που ο όμιλος έχει παρουσία.