Για εξειδικευμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών
Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας της με την Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ που έφερε τα καταστήματα Starbucks στην Ελλάδα, η Νova υλοποίησε ένα τεχνικά σύνθετο έργο, αξιοποιώντας τις σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας της, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της και την εμπειρία της στον σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων για εταιρικούς πελάτες.

Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία και επικοινωνία των καταστημάτων Starbucks στην Ελλάδα και η παράλληλη μείωση στα λειτουργικά τους κόστη. Ειδικότερα, η παρεχόμενη λύση αποτελείται από υπηρεσίες Cloud, τηλεφωνίας, MPLS διασύνδεσης και πρόσβασης στο Ιnternet, καλύπτοντας τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των κεντρικών εγκαταστάσεων της Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ, καθώς και των καταστημάτων της.