Δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έθεσε σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Πίστη. Η πρώτη αφορά στην επέκταση της εφαρμογής e-claim. Μετά τη δημιουργία της real time υπηρεσίας ενημέρωσης για την πορεία της αποζημίωσης των ασφαλισμένων της στον κλάδο αυτοκινήτων, η εταιρεία επεκτείνει την ίδια υπηρεσία και για τους ασφαλισμένους της στους γενικούς κλάδους.

Με την υπηρεσία e-claim δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την εξέλιξη της διαδικασίας της αποζημίωσης των ασφαλισμένων, παρέχοντάς τους πληροφόρηση για όλα τα στάδια της ζημιάς, μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης. Η δεύτερη υπηρεσία αφορά στη δημιουργία portal πραγματογνωμόνων, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων οφελών και λειτουργιών.

Ο νέος διαδικτυακός χώρος πιστοποιεί την ασφαλή διακίνηση προσωπικών δεδομένων, αυξάνει την ταχύτητα στην επεξεργασία της πληροφορίας και ενημερώνει άμεσα και αυτοματοποιημένα, τόσο τους πραγματογνώμονες, όσο και τις εσωτερικές υπηρεσίες για την εξέλιξη της διαδικασίας της αποζημίωσης.