Πρόκειται για τις  υπηρεσίες «Άμεση επισκευή κατοικίας» και «Άμεση αποζημίωση κατοικίας». Με την «Άμεση επισκευή κατοικίας», η ΑΧΑ θα συνεργάζεται με επιλεγμένη τεχνική εταιρεία, η οποία θα αναλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, παρέχοντας μετά το τέλος των εργασιών εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. Η ίδια θα επιβλέπει την εξέλιξη των εργασιών μέχρι να ολοκληρωθούν. Με την υπηρεσία «Άμεση αποζημίωση κατοικίας» οι πελάτες θα έχουν την εναλλακτική να λάβουν άμεση αποζημίωση, στο ύψος του ποσού της ζημιάς που θα συμφωνείται αμέσως μετά την επίσκεψη του πραγματογνώμονα. Η εναλλακτική αυτή θα αφορά, στο πρώτο στάδιο, σε ζημιές έως 1.000 ευρώ, ενώ μετά το πρώτο διάστημα πρόκειται να εξεταστεί αύξηση του ποσού.