Νέες υπηρεσίες after sales προσφέρει η Kosmocar Skoda στο πλαίσιο του προγράμματος Skoda One για υποψήφιους πελάτες, καθώς και τους κατόχους μοντέλων Skoda. Συγκεκριμένα, προσφέρονται οι υπηρεσίες «Pick-up & Delivery» για παραλαβή και παράδοση οχήματος στον χώρο του πελάτη, «Online Service» για παρακολούθηση και έγκριση από τον πελάτη των επιπλέον εργασιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραμονή του αυτοκινήτου στο συνεργείο, καθώς και «Clean Plus», η οποία αφορά στον καθαρισμό και απολύμανση του συστήματος κλιματισμού, στον έλεγχο της απόδοσής του, στην αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας και στην τοποθέτηση φίλτρου ενεργού άνθρακα, καθώς και στον δωρεάν έλεγχο βασικών σημείων. Οι υπηρεσίες παρέχονται στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της Kosmocar.