Με τις Z-Mall και Spin Communications

Συγκεκριμένα, η Protonyx Data Services συνεργάζεται με δύο εταιρείες από τους κλάδους του e-commerce και της εταιρικής επικοινωνίας, τη Z-Mall και τη Spin Communications. Στόχος είναι η επίτευξη υψηλών ταχυτήτων τόσο σε download όσο και σε upload και η μεγιστοποίηση του uptime για γρήγορο και αξιόπιστο επαγγελματικό Internet με το μικρότερο δυνατό κόστος. «Διεύρυνε την ταχύτητα της επικοινωνίας, ενώ παράλληλα διευκόλυνε τους υπαλλήλους να αντεπεξέρχονται με περισσότερη αποτελεσματικότητα στην διαχείριση πελατών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όμηρος Τσάπαλος, Γενικός Διευθυντής της Spin Communications.