Σε νέες συνεργασίες προχωρά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πίνδος, με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη συνεργασία με την Biomerieux, εταιρεία διαγνωστικών συστημάτων για την ασφάλεια των τροφίμων, την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της νέας μοριακής τεχνικής GeneUp, η οποία στηρίζεται στη μέθοδο ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών με βάση τα τεστ PCR.

Η δεύτερη συνεργασία με την Biztec, επιτυγχάνει μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας λογισμικού, Odysseus ERP, τη διατήρηση της ασφαλείας των τροφίμων του Συνεταιρισμού στις παραγωγικές του μονάδες.

Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε από την Biztec η λύση – Διαχείριση Παραγωγής & Ιχνηλασιμότητας – λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες απαιτήσεις, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του Συνεταιρισμού.