Σε δύο νέες συνεργασίες προχώρησε πρόσφατα η Marketing Greece. Συγκεκριμένα, υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Μυκόνου, για την παροχή υπηρεσιών δράσεων Τουριστικής Προβολής και Προώθησης του Δήμου μέσω παραγωγής και προώθησης ψηφιακού περιεχομένου. Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ ανέρχεται σε 74.400 ευρώ, με το έργο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένη Digital Marketing Campaign και Digital Advertising Plan. Παράλληλα, o Δήμος Αργοστολίου ανέθεσε στην Marketing Greece το έργο «υπηρεσίες σχεδιασμού, παραγωγής υλικού και υλοποίησης καμπάνιας προβολής του Δήμου Αργοστολίου», έναντι 24.800 ευρώ.