Δύο νέους συνεργάτες πρόσθεσε πρόσφατα στο πελατολόγιό της η Ira Media, και συγκεκριμένα τη Mapei Hellas και το online βιβλιοπωλείο Books24.gr. Η Mapei Hellas είναι θυγατρική του ιταλικού ομίλου Mapei, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή συγκολλητικών, στεγανωτικών και χημικών προϊόντων για την οικοδομική βιομηχανία, με πάνω από 80 χρόνια παρουσία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Mapei Hellas επικοινωνούνται στο ευρύ κοινό και στους επαγγελματίες, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας, Media Planning & Buying on and off line, εστιάζοντας σε καμπάνιες digital και ραδιοφώνου.

Παράλληλα, η συνεργασία με το online βιβλιοπωλείο Books24.gr ξεκίνησε με στοχευμένες ενέργειες Performance στο Digital περιβάλλον για την περίοδο του Back to School, αναδεικνύοντας τις τιμές και την ποικιλία ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών και σχολικών βιβλίων και βοηθημάτων που προσφέρει.