Οι περισσότερες προέκυψαν έπειτα από σχετικά specs

Αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων καθώς, συγκεκριμένα, πρόκειται για τον εκθεσιακό φορέα Rota ΑΕ, την εταιρεία οργάνωσης και διοίκησης ιατρικών υπηρεσιών MedOnLine (που διαχειρίζεται και την ομώνυμη κάρτα), το δίκτυο καταστημάτων πώλησης φυτών και συναφών ειδών Φυτοnet, το αντιφθειρικό σαμπουάν Licener της Health Plus και τον ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών). Σημειώνεται ότι οι περισσότερες στρατηγικές media αφορούν σε συνδυαστική χρήση Μέσων, με το digital να αναδεικνύεται σταθερά σε νέο πυλώνα επικοινωνίας και να συμπληρώνει αποτελεσματικά την γκάμα λύσεων που προσφέρει η Ira Media.