Με τις Elvida, ΕΒΓΑ και Μπέλας
H Adus προχώρησε πρόσφατα σε τρεις νέες συνεργασίες, με τις εταιρείες Elvida, ΕΒΓΑ και Μπέλας.

Η Adus παρέχει στις εταιρείες αυτές outsourcing υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising και παραγγελιοληψίας, ενώ παράλληλα υλοποιεί και προωθητικές ενέργειες (in-store promo) – σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε συνεργάτη -εντός των καταστημάτων στις αλυσίδες supermarkets. «Η δυναμική της Adus βασίζεται στις εξατομικευμένες Outsourcing υπηρεσίες της, προσβλέποντας σε μία στενή συνεργασία με τις Εμπορικές Διευθύνσεις των συνεργατών της, με στόχο να επιτύχει ποιοτικό όφελος και χρηματοοικονομικό κέρδος προς αυτούς με συνέχεια, συνέπεια και αναπτυξιακό προσανατολισμό», επισημαίνει η εταιρεία.