Στο πελατολόγιο της εταιρείας στην Κύπρο οι εταιρείες Tempo, NYX & όμιλος Tseriotis
Με σημαντικές συνεργασίες συνεχίζει να αναπτύσσει το πελατολόγιό του ο όμιλος στρατηγικής επικοινωνίας Action Global Communications, ανακοινώνοντας τη σύναψη συμφωνιών με τις εταιρείες Tempo Beverages Cyprus, NYX Professional Makeup και P.M.Tseriotis Group.

Μέσω των νέων στρατηγικών της συνεργασιών, η Action Global Communications θα προσφέρει στις εν λόγω εταιρείες μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και digital communications, για την αγορά της Κύπρου. Ο Γενικός Διευθυντής της Action Global Communications Κύπρου και Ελλάδας, Δημήτρης Ιωαννίδης, δήλωσε σχετικά: «Οι νέες μας συνεργασίες αποτελούν ακόμη μια δημιουργική πρόκληση για εμάς, καθώς οι επικοινωνιακοί στόχοι που έχουν τεθεί επικεντρώνονται σε διαφορετικά κοινά, τα οποία θα επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που οι εν λόγω εταιρείες μας επέλεξαν, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την επικοινωνιακή τους στρατηγική, επιτυγχάνοντας τους στόχους που από κοινού έχουμε θέσει».