Τις πρωτοβουλίες της σχετικά με τη βιωσιμότητα παρουσίασε η Ikea του ομίλου Fourlis, σε ειδική εκδήλωση, η οποία πιστοποιήθηκε ως ανθρακικά ουδέτερη, καθώς υπολογίστηκε και αντισταθμίστηκε το σύνολο των εκπομπών των αερίων της, με τη βοήθεια της Green Evolution AE.

Ενδεικτικά, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αξιολόγηση περισσότερων από 9.500 προϊόντων για κυκλικές δυνατότητες και βελτιώσεις σε όλη την αλυσίδα της, στην κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, στην προσφορά και χρήση αποκλειστικά λαμπτήρων LED κ.ά. Επίσης, προσφέρει προϊόντα από βιώσιμες πηγές, ενώ και στα τρόφιμα που παρέχει, αξιοποιεί την υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια, την αειφόρο αλιεία και τις βιώσιμες καλλιέργειες.

Σε εταιρικό επίπεδο, προχώρησε σε ενέργειες για μείωση σπατάλης νερού και ενέργειας στα καταστήματα και ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, παρακολουθείται συστηματικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου.