Η Axa Ασφαλιστική σχεδίασε τρεις νέες πρωτοβουλίες, κάθε μία από τις οποίες συνδέεται με τις ανάγκες προστασίας που προκύπτουν από τους τρεις κορυφαίους ασφαλιστικούς κινδύνους του 2020, την κλιματική κρίση, τις πανδημίες και τις κυβερνοεπιθέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των επιπτώσεων που επιφέρει η πανδημία στη δραστηριότητα παραγωγικών μονάδων της χώρας, αλλά και το αποτέλεσμα που επήλθε από αυτό το γεγονός στη μείωση των κινδύνων, η Axa Ασφαλιστική επιλέγει να προχωρήσει σε μείωση του τιμολογίου των προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Παράλληλα, θέτει σε εφαρμογή ένα νέο σχήμα επιβράβευσης των ασφαλισμένων κατοικίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, ενώ μέσω του προγράμματος Cyber Risk, που πρόσφατα λάνσαρε η Axa Ασφαλιστική, προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας έναντι αυτών των κυβερνοεπιθέσεων.