Στην Έκθεσή της αναλύονται και άλλα επίκαιρα θέματα, όπως οι επιπτώσεις και οι προοπτικές από το αναμενόμενο Brexit στην ασφαλιστική αγορά, οι εξελίξεις και οι ευκαιρίες από την ανάπτυξη Micro Insurance και συνεργασίες Fin-Tech, καθώς επίσης θέματα φορολογικά και λογιστικά. Μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας, ανάμεσα σε άλλα, ήταν η σημαντική πτώση της παραγωγής και ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου, η πτωτική πορεία του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, η σταθεροποίηση του δείκτη ζημιών στο αυτοκίνητο σε ιστορικά χαμηλά κ.α.

Για το 2017, ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής στο Τμήμα Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της KPMG, σημειώνει πως θα υπάρχουν τέσσερις βασικές προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο: α) η τεχνολογία , β) η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου, γ) η διαχείριση κινδύνου και η εποπτεία και δ) οι πελάτες και τα κανάλια διανομής. Αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά: «Οι ασφαλιστές επιδιώκουν να μεταπηδήσουν σε τεχνολογικές πλατφόρμες που επιτρέπουν την ανάπτυξη και τη μείωση του κόστους.

Η βασική επιδίωξη είναι μια ισχυρή αρχιτεκτονική δεδομένων που υποστηρίζει λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων (data analytics), ενισχύοντας έτσι τις επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανάπτυξη των προϊόντων, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. Αναφορικά με το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι σαφές, ότι η παραδοσιακό μορφή του έχει διαταραχθεί λόγω των νεοεισερχόμενων παιχτών στην αγορά. Η νέα, καινοτόμος προσέγγισή τους μεταβάλλει τις προτιμήσεις των πελατών και προκαλεί το μακροοικονομικό περιβάλλον».