Τι θα καθορίσει το μέλλον της ψηφιακής διαφήμισης;

Η άνοδος του gaming και το metaverse είναι σίγουρα εξελίξεις που θα καθορίσουν στο μέλλον τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε σχέσεις με τους πελάτες μας. Η δύναμη του metaverse να δημιουργεί έναν παράλληλο εικονικό κόσμο, χωρίς τους περιορισμούς του φυσικού περιβάλλοντος, όπου μπορούμε να ζούμε, να αλληλεπιδρούμε, να διασκεδάσουμε και να συναλλασσόμαστε, με τη μορφή avatars αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες πειραματισμού για τα brands, όχι μόνο σε επίπεδο retail, αλλά και σε επίπεδο επικοινωνίας, ειδικότερα δε με τη Gen Z, που δεν προσεγγίζεται εύκολα με τους γνωστούς παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης.

Από τι «κινδυνεύει» η διαφημιστική επένδυση στα ψηφιακά Μέσα;

Η διαφάνεια και το accountability είναι ζητούμενα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την επένδυση στα ψηφιακά Μέσα (και όχι μόνο), με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος cross media measurement. Επιπλέον, συχνά δίνεται προτεραιότητα, σε επίπεδο επένδυσης, σε hard-selling digital καμπάνιες που εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμους στόχους, εις βάρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του brand. Όταν, ωστόσο, μιλάμε για δυνατές αποτελεσματικές μάρκες που αντέχουν στον χρόνο, το δίλλημα μεταξύ brand-building και performance επικοινωνίας δεν υφίσταται. Η ισορροπία μεταξύ των δύο είναι απαραίτητη, υπηρετώντας κάθε φορά το DNA και τις προτεραιότητες του brand.

Ποια skills θα κάνουν τη διαφορά στη δουλειά σας;

Η χρήση της τεχνολογίας και η αξιοποίηση των data δημιουργούν σήμερα νέες δυνατότητες, σε επίπεδο εντοπισμού consumer insights και πιο αποτελεσματικής στόχευσης. Κερδισμένοι θα είναι όσοι μπορούν να χτίζουν καμπάνιες, με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, σε επίπεδο «test and learn».