Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί νέες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και προχωρά στην επόμενη φάση των πρωτοβουλιών του.

Στήριξη του δικτύου συνεργατών του, αλλά και του ΕΣΥ.

Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί νέες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και προχωρά στην επόμενη φάση των πρωτοβουλιών του. Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί δωρεά υλικού και εξοπλισμού για την κάλυψη άμεσων αναγκών των υγειονομικών αρχών και νοσοκομειακών μονάδων. Ενδεικτικά, δωρίζει 500.000 μάσκες χειρουργείου και εξοπλισμό πρώτης ανάγκης, για χρήση από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων.

Καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες του νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», παραδίδονται επίσης σε αυτό αιμοδυναμικά μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων και μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη του δικτύου των συνεργατών της, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την αναστολή των δραστηριοτήτων των καταστημάτων ΟΠΑΠ και Play. Μεταξύ άλλων, ενεργοποιήθηκε πλέγμα δράσεων οικονομικής ελάφρυνσης των καταστημάτων ΟΠΑΠ και Play, ενώ η εταιρεία προετοιμάζει μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και για την επόμενη μέρα.