Συνολικού ύψους 31 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο της 3τούς του πρωτοβουλίας για την ανακούφιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας με τη διάθεση 100 εκατ. ευρώ, το νέο πρόγραμμα δωρεών προβλέπει το ποσό των 17 εκατ. ευρώ, ενώ 14,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ευρύτερη κοινωφελή δράση του Ιδρύματος εντός και εκτός συνόρων.