Μια νέα Ζώνη για την Ευρώπη δημιουργεί η L’Oréal, σε συνέχεια της αποχώρησης του Alexandre Popoff, Προέδρου Ανατολικής Ευρώπης L’Oréal, υπό την ηγεσία του Vianney Derville, νυν Προέδρου Δυτικής Ευρώπης L’Oréal.

Με επικεφαλής το νέο στέλεχος, οι 2 πρώην Ζώνες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης θα ενωθούν σε μία ενιαία. Στόχος της οργανωτικής αλλαγής αποτελεί η έναρξη εφαρμογής βέλτιστων συνθηκών για τη μελλοντική ανάπτυξη, ενώ συνιστά το τελευταίο στάδιο της αναδιοργάνωσης της δομής των Ζωνών του ομίλου. Ο Vianney Derville εντάχθηκε στον όμιλο το 1992, θητεύοντας σε μια σειρά από θέσεις και χώρες. Πιο πρόσφατα, το 2016, διορίστηκε Πρόεδρος Δυτικής Ευρώπης και εντάχθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ομίλου.