Φωνητική καθοδήγηση συναλλαγών στα ATM

Tη δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης συναλλαγών (voice guidance) για άτομα με περιορισμένη όραση ενεργοποίησε η Alpha Bank σε 102 ΑΤΜ 24ωρης πρόσβασης του δικτύου της σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας και του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η νέα λειτουργικότητα φωνητικής καθοδήγησης συναλλαγών δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της Alpha Bank να κάνουν ανάληψη μετρητών ή ερώτηση υπολοίπου, συνδέοντας τα ακουστικά τους στην αντίστοιχη υποδοχή των ΑΤΜ. Πριν από την έναρξη συναλλαγής μέσω της νέας υπηρεσίας, ο πελάτης ακούει ηχογραφημένο μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες χρήσης, ενώ κάθε επιλογή του επιβεβαιώνεται με ηχητικό μήνυμα. Επίσης, παρέχεται δίγλωσσο μενού και απόκρυψη οθονών συναλλαγής πελάτη.