Το Promo Monitor αφορά σε tracking προωθητικών ενεργειών
H IRi Hellas προχώρησε στο λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας Promo Monitor στους Μεγάλους Λιανέμπορους.

Η υπηρεσία αυτή παρέχει την δυνατότητα στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανία να παρακολουθούν τις τιμές των προϊόντων που βρίσκονται σε κάθε είδους προωθητική ενέργεια (φυλλάδια, προβολές, Stickers, Stands κ.λπ.) στις μεγάλες αλυσίδες FMCG. Καλύπτει περισσότερες από 230 κατηγορίες (σύνολο κατηγοριών FMCG) και παρέχει την άμεση πληροφόρηση που απαιτείται για παρακολούθηση των κινήσεων του ανταγωνισμού και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσαν οι προμηθευτές και οι λιανέμποροι, λόγω του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του ανταγωνισμού σε τιμές και προωθήσεις, κάτι που προβλέπεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες.