Έλεγχος της κατανάλωσης καυσίμου σε εταιρικούς στόλους
Η Cosmote λανσάρει τη νέα υπηρεσία e-Fuel Management, για έλεγχο κατανάλωσης καυσίμου σε εταιρικούς στόλους.

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την Emphasis Τηλεματική και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης εταιρικών οχημάτων. Το e-Fuel Management συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, αλλά και στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, καθώς επιτρέπει την παρακολούθηση των δρομολογίων και των στάσεων (σε χάρτες Google). Ο διαχειριστής μπορεί να παρακολουθεί τις ημερήσιες καταναλώσεις κάθε οχήματος και τη στάθμη καυσίμου σε πραγματικό χρόνο, μέσα από μία εφαρμογή. Το e-Fuel Management παρέχει επίσης ειδοποιήσεις για υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση εκτός προκαθορισμένων ορίων (geofence), πληροφορίες όπως λειτουργία μηχανής, κ.ά.