Συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με την ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 24/09/2012 έως 03/10/2012. Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 103 μονάδες συνεχίζοντας για τέταρτο τρίμηνο την ανοδική του πορεία. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει βελτίωση του κλίματος σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current Status Index) βελτιώθηκε έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ συνεχίζεται η ανοδική πορεία του δείκτη προσδοκιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 127 μονάδες.

Άλλο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ήταν το γεγονός ότι το 91% των CEOs πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο, ενώ το 59% είναι αντίθετοι με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη. Παράλληλα, το 74% αυτών εκφράζουν με βεβαιότητα κι ένα επιπλέον 17% τείνουν να συμφωνούν με την άποψη ότι οι προτάσεις της Τρόικας για απολύσεις στο Δημόσιο θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.

Θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα θα έχει τόσο η αύξηση των ωρών εργασίας (όπως δηλώνει με βεβαιότητα ένας στους τρεις CEOs και με πιο συγκρατημένη, αλλά θετική άποψη ένας στους πέντε), όσο και η μείωση της αποζημίωσης απόλυσης στους δύο μισθούς (με βεβαιότητα σύμφωνα με τους τέσσερις στους δέκα CEOs και με λιγότερο ισχυρή αλλά θετική άποψη ένας στους πέντε). Αντίθετα, έξι στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη δεν θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα.