Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα τηλεοπτική καμπάνια της εταιρείας Prosent, η οποία παράγει τα τεντόπανα Calbari, με την «υπογραφή» της Unusual. Η συνεργασία της Prosent με την Unusual μετρά ήδη 1,5 χρόνο.

Με τη νέα τους επικοινωνία έχουν ως στόχο να ενημερώσουν το κοινό ότι τα τεντόπανα Calbari, εκτός από φυσική δροσιά και προστασία, προσφέρουν υψηλή σκίαση, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100%. Αυτό συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση ανάγκης ψύξης του χώρου και άρα και στην εξοικονόμηση ενέργειας.