Πρόεδρος ο Γεώργιος Κόντος

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής: Γεώργιος Κόντος, Πρόεδρος -Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χαράλαμπος Σιγανός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Βλάχος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Ξυφαράς, Εκτελεστικό Μέλος, Ευάγγελος Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δωρόθεος Σαμολαδάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο νέος Πρόεδρος Γεώργιος Κόντος, διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης  και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Alpha Bank μεταξύ 1996-2011. Σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον τομέα της Τραπεζικής Λογιστικής. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διατέλεσε επίσης Πρόεδρος των ελεγκτικών επιτροπών των Alpha Bank Romania, Alpha Bank Serbjia και JSC Astra Bank Ukraine.