Με το FutureLearn

Την έναρξη της συνεργασίας της με την διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, FutureLearn, ανακοίνωσε η Tommy Hilfiger, με στόχο να εμπνεύσει την αλλαγή, σχεδιάζοντας και δημιουργώντας πρόσβαση σε ένα portfolio μαθημάτων για την εκπαίδευση γύρω από το θέμα του κοινωνικού αντικτύπου. Πρόκειται για μια σειρά από κοινωνικά και περιβαλλοντικά μαθήματα βιωσιμότητας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσω της mobile πλατφόρμας της FutureLearn.