Από την 1η Απριλίου ξεκίνησε η νέα συνεργασία της Socialdoo με την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH.

Η νέα αυτή συνεργασία αφορά θέματα επικοινωνίας και media relations.