Για την προώθηση φαρμακευτικού προϊόντος για τη νόσο Alzheimer

Ο Riccardo Canevari, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, δήλωσε: «Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με νόσο Alzheimer καθώς και η πρόσβασή τους σε καινοτόμες, υψηλής αξίας θεραπείες αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τη Novartis. Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Υγείας, τέτοιου είδους συμφωνίες συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς δημιουργούν ευκαιρίες για μετάδοση γνώσης, διευρυμένη βάση πελατών και περισσότερες θέσεις εργασίας». Οι 2 εταιρείες συνεργάζονται και για την κοινή προώθηση στην ελληνική αγορά δύο φαρμακευτικών προϊόντων για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.