Σε συνεργασία με το Sustainability Accounting Standards Board (SASB) προχώρησε το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence), διευρύνοντας τον κύκλο διεθνών συνεργασιών με παγκόσμιους φορείς σε θέματα που σχετίζονται με υπεύθυνες επενδύσεις και χρήση ESG κριτηρίων.

Mε το Sustainability Accounting Standards Board, για εκπαίδευση σε ESG κριτήρια.

Σε συνεργασία με το Sustainability Accounting Standards Board (SASB) προχώρησε το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence), διευρύνοντας τον κύκλο διεθνών συνεργασιών με παγκόσμιους φορείς σε θέματα που σχετίζονται με υπεύθυνες επενδύσεις και χρήση ESG κριτηρίων. Η συνεργασία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα ESG (Environmental, Social, Governace) κριτήρια του SASB, τα οποία το Κέντρο Αειφορίας έχει ήδη ενσωματώσει στα εκπαιδευτικά του προγράμματα.

Αντίστοιχα, στελέχη του Κέντρου Αειφορίας έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση πάνω στη χρήση του συγκεκριμένου προτύπου. Το SASB είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός οργανισμός που θέτει πρότυπα για ESG κριτήρια σε εισηγμένες εταιρείες και επενδυτικά funds και συνδέει επιχειρήσεις και επενδυτές για θέματα που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές επιπτώσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης.