Σε συνεργασία προχώρησαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής και το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με στόχο την ενίσχυση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων πάνω στα θέματα αυτά. Ο Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του Δικτύου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι μία πολύ σημαντική ευκαιρία για τον επιχειρηματικό κόσμο να αντιληφθεί και να αναπτύξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στρατηγική, προγραμματισμό και καλές πρακτικές».

Παράλληλα, ο Νικόλαος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας, δήλωσε από την πλευρά του ότι, «η συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής έχει ως στόχο την ενίσχυση αλλά και τη μέτρηση της επίδρασης σημαντικών δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εταιρείες που θέλουν να γίνουν περισσότερο Υπεύθυνες (ή που θέλουν να ενσωματώσουν υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους), συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αποτυπώματος».