Ανέλαβε την επικοινωνία της New Alert

Η New Alert, εταιρεία που εξειδικεύεται στον σχεδιασµό, την προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών έργων κτιρίων, υποδοµής µεταφορών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µεγάλης κλίµακας, ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία µε την Out To Lunch. Η συνεργασία αφορά στο σύνολο των αναγκών επικοινωνίας της εταιρείας, µε πρώτο στάδιο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το full rebranding.

Η New Alert προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για το σύνολο των συστηµάτων που βρίσκονται εγκατεστηµένα σε κτίρια και µεγάλα έργα, διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών και προµηθευτών και έχει υλοποιήσει έργα σε πολλές χώρες τόσο στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.