Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε για την FMN, με τα Μagic Βox, την «ανθρώπινη αλυσίδα περιπτέρων». Συγκεκριμένα, η FMN αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και τις σχέσεις με τα media.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της στρατηγικής media, την ανάπτυξη προγραμμάτων με influencers, την προώθηση και δημιουργική επικοινωνία του brand «Magic Box … More than a Kiosk».

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα της FMN αναλαμβάνει να υποστηρίξει τα Magic Box, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός διευρυμένου προγράμματος επικοινωνίας του ομίλου, το οποίο θα καλύπτει τόσο corporate όσο και brand oriented δράσεις. Τα Magic Box είναι μια αλυσίδα 37 σημείων πώλησης σε Νότια και Δυτική Αττική.