Τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου του ομίλου Mantis και την ανάπτυξη των σχέσεων με τα MME ανέλαβε η εταιρεία Στρατηγικής και Επικοινωνίας Stratcom.

Η εταιρεία Stratcom, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των πελατών της με «μία σημαντική παρουσία στον κλάδο των F&B που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για καινοτόμες και επιτυχημένες δράσεις επικοινωνίας».

Ο όμιλος εταιρειών Mantis, στον οποίο μεταξύ άλλων ανήκουν οι εταιρείες Mantis Trading SA, Fortis Trading SA και Attraction Solutions SA, έχει παρουσία στην εγχώρια αγορά από το 1974 και διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο των Fast Moving Consumer Goods (FMCGs) στην Ελλάδα.