Για τα επόμενα 4 χρόνια

Η Intrasoft International ανανέωσε τη σύμβασή της με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την επόμενη τετραετία, η Intrasoft θα ασχοληθεί με την εξέλιξη και συντήρηση εφαρμογών και με την παροχή στοχοθετημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικών αναλύσεων, λειτουργικών αναλύσεων ή όποιων άλλων αναλύσεων τυχόν ζητηθούν από την Υπηρεσία Εκδόσεων.

Η σύμβαση θα επικεντρώνεται σε διοικητικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον «εκδοτικό οίκο» των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση και διανομή έντυπων και multimedia εκδόσεων.