Για την παροχή εγγυήσεων σε μικρές επιχειρήσεις

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της συμφωνίας είναι η υποστήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (Easi). Μέσω της συμφωνίας, η Παγκρήτια Τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει, σε ορίζοντα 5ετίας, συνολικά 15 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 1.000 μικρές επιχειρήσεις στην Κρήτη, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό.