Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από καταλόγους και αρχεία ολόκληρης της 60χρονης ιστορίας της ΙΚΕΑ και «εκμεταλλεύθηκαν» τα πρωτότυπα προϊόντα αναβαθμίζοντας και εξελίσσοντας τα.