Η Beiersdorf καθιερώνει ένα νέο, με το «βλέμμα» στο μέλλον, μοντέλο λειτουργίας των media και, σε αυτό το πλαίσιο, διορίζει την OMD ως το μοναδικό media agency για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αλλά και ως συνεργάτη global media strategy consultancy.

Στόχος είναι, μέσα από τη νέα συνεργασία και το νέο μοντέλο λειτουργίας των media, να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές ρυθμίσεις και να θέσουν την ψηφιακή τεχνογνωσία, τα δεδομένα και την τεχνολογία στον πυρήνα της νέας προσέγγισης.

Κάποια τμήματα των media θα ομαδοποιηθούν σε κόμβους και θα θέσουν τα θεμέλια για αυξημένη ταχύτητα, διαφάνεια και αυτοματισμό. «Η OMD Worldwide είναι ένα από τα μεγαλύτερα media agency στον κόσμο. Είναι μέρος του ομίλου Omnicom, με έδρα τη Νέα Υόρκη και ήδη συνεργάζεται με την Beiersdorf σε πολλές αγορές σε όλον τον κόσμο.

Η νέα ανάθεση στην OMD παρέχει ένα πλαίσιο για όλες τις μάρκες Beiersdorf AG. Η Beiersdorf ευχαριστεί τους μακροχρόνιους στρατηγικούς συνεργάτες της για τα media για την αφοσίωσή τους στη διαδικασία προώθησης», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.