Αντιλαμβανόμενο τα νέα δεδομένα του παγκόσμιου γίγνεσθαι, το Sales Promotion Center παρουσίασε στο σύνολο των στελεχών του, την ανανεωμένη στρατηγική του κατεύθυνση στη νέα εποχή, εναρμονισμένο με το «we are loading the future», που αποτελεί το μόττο της εταιρείας.

Στο ειδικά σχεδιασμένο strategic workshop που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, στο Golf Club της Γλυφάδας, αναπτύχθηκαν οι τρόποι με τους οποίους το νέο στρατηγικό πλάνο θα λειτουργήσει στην καθημερινότητα της εταιρείας, εντάσσοντας όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως αρμοδιοτήτων, στην πορεία της εταιρείας στην επόμενη μέρα.

«Η νέα κατεύθυνση είναι η φυσική εξέλιξη για την εταιρεία που δημιούργησε τον χώρο της BTL επικοινωνίας και της προώθησης πωλήσεων στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει σταδιακά νέες digital και physical υπηρεσίες, στοχεύοντας, για άλλη μια φορά, στην εξέλιξη της αγοράς και του κλάδου συνολικά», επισημαίνει χαρακτηριστικά
η εταιρεία.