Η ανεξάρτητη εταιρεία συμβουλευτικής, Analytical View, ανακοίνωσε πρόσφατα μια σειρά κινήσεων που καταδεικνύουν τη νέα στρατηγική της και ενδυναμώνουν τη θέση της στον κλάδο υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται. Στις διευρυμένες υπηρεσίες της περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα Business & data analytics, AΙ solutions, Big data engineering, Applications development κ.ά. Για την υλοποίησή τους, η εταιρεία συνήψε συνεργασίες με εταιρείες, όπως οι SAS Institute, Microsoft, Metric Stream, Symantec, Veritas κ.ά.

Τα στελέχη που θα συμβάλλουν στη στρατηγική είναι ενδεικτικά οι Νένα Παρασκευοπούλου – Management Executive, Βάσω Στούμπου – Sales Manager, Γιώργος Επιδέξιος – Professional Services Manager και Νίκος Τσεκούρας – Finance Manager. Παράλληλα, δημιούργησε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, μεταφερόμενη σε νέα γραφεία. «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι πελάτες μας χρειάζονται στήριξη και θα είμαστε μαζί τους με έξυπνες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που θα τους βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων τους», σημείωσε ο Νίκος Πέππας, Managing Partner της Analytical View.