Ο όμιλος Ηρακλής, μέλος της Holcim, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του, ανακοινώνει τη συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Λαρσινος ΑΕ. Με αυτήν την εξαγορά, ο όμιλος Ηρακλής, στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος, αφενός επεκτείνει το εμπορικό του δίκτυο κυρίως στην Πελοπόννησο, αφετέρου ενισχύει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εκτέλεσης τεχνικών έργων μέσω των εργοταξιακών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Στον τομέα των αδρανών υλικών, η συμφωνία διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα της εταιρείας στην Κορινθία, τη Μεσσηνία και τη Φθιώτιδα. Σημειώνεται πως η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, ανέφερε σχετικά, μεταξύ άλλων:

«Προχωρούμε σε μια ακόμη πολύ σημαντική επένδυση για τον όμιλο Ηρακλής, η οποία συνάδει με τη στρατηγική μας για πολύπλευρη ανάπτυξη, τόσο οργανική όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Holcim στην ελληνική αγορά και την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της».