Σε μετασχηματισμό της οργανωτικής δομής προχωρά ο επικεφαλής του διαφημιστικού τμήματος της Google, ο οποίος θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις διαστάσεις.

Ο Prabhakar Raghavan, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το διαφημιστικό κομμάτι της εταιρείας, αξίας 100 δισ. δολαρίων, ηγείται της πρωτοβουλίας. Η αναδιάρθρωση θέτει στο επίκεντρο τέσσερις βασικούς τομείς: ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη των χρηστών, measurement, αγορά ψηφιακών διαφημίσεων-buy side, και πώληση διαφημίσεων από τους publishers-sell side.

Οι αλλαγές, αν και σταδιακές, δρομολογούνται σε μια στιγμή κατά την οποία ο τεχνολογικός γίγαντας υφίσταται πιέσεις σε πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα στρατηγική δομή σχεδιάστηκε με στόχο την ενοποίηση των ομάδων που εργάζονται στα διαφορετικά της προϊόντα και προκειμένου να δώσει έμφαση στους 4 σημαντικότερους τομείς.

Οι μεταβολές συμπεριλαμβάνουν την μετακίνηση του Brad Bender, πρώην VP of Product Management, σε μια πιο στρατηγική θέση, για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το διαφημιστικό κομμάτι της Google, σε απευθείας συνεργασία με τον Raghavan. Παράλληλα, δημιουργείται και ομάδα με αποκλειστικό αντικείμενο την ασφάλεια των data, την ιδιωτικότητα και το ad fraud, συνδέοντας measurement, buy και sell-side.
(Πηγή: AdAge)