Δύο νέα στελέχη μπαίνουν στη διοικητική ομάδα της Europ Assistance Greece, και συγκεκριμένα στην Εμπορική Διεύθυνση, ο Αργύρης Χατζηνίδης ως Chief Sales Officer και ο Paul Hughes ως Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών στους κλάδους Ταξιδιωτικής, Ιατρικής και Τεχνικής Βοήθειας.

Ο Αργύρης Χατζηνίδης είναι ένα στέλεχος της αγοράς υπηρεσιών Βοηθείας, με θητεία 25 ετών σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικό περιβάλλον και λειτουργίες όπως Δίκτυο Συνεργατών, Εξυπηρέτηση Πελατών και Πωλήσεων.

Ο Paul Hughes διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία συνολικά 15 ετών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών Βοήθειας. Έχει διατελέσει Διευθυντής Marketing, υπεύθυνος για την ελληνική αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε πολυεθνικό περιβάλλον.