Ενίσχυση του τμήματος Brand Communications

Η εμπειρία της περιλαμβάνει θέματα στρατηγικού σχεδιασμού εταιρικής και προϊοντικής επικοινωνίας και χειρισμό ελληνικών και πολυεθνικών λογαριασμών. Επιπλέον, στο τμήμα εντάσσεται η Μαρία Παπαοικονόμου, προερχόμενη από την Politics GlobalCom, με εμπειρία στο χειρισμό εταιριών τροφίμων, retail και μόδας με έμφαση σε θέματα Brand και Wellness Communication.