Ολοκληρώνεται σταδιακά η στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ, με την προσθήκη νέων στελεχών. Στην δημόσια τηλεόραση εντάσσεται η Ελένη Θώδου, στέλεχος με μακρά εμπειρία στη Nielsen (πρώην AGB), η οποία αναλαμβάνει προϊσταμένη του Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης που υπάγεται στην οικεία γενική διεύθυνση. Στο Τμήμα Ψηφιακής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακών Μέσων αναλαμβάνει προϊσταμένη η Παναγιώτα Ξυδή. Αλλαγή φρουράς και στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, όπου με εσωτερική μετακίνηση, αναλαμβάνει καθήκοντα η Θεοδώρα Χειράκη.