Στον αέρα βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες οι καινούργιοι ιστότοποι της Alpha Trust www.alphatrust.eu και www.alphatrustfunds.com. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος δικτυακός τόπος της Alpha Trust Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων www.alphatrustfunds.com προσφέρει ένα ουσιαστικό και λειτουργικό εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους μεριδιούχους. Ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του access my account στην υπηρεσία «my AlphaTrust» όπου μπορεί να συνδεθεί με το λογαριασμό του και να παρακολουθήσει την πορεία της επένδυσής του.