Στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης «Αξίες Ζωής»

Η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει ότι ακολουθούνται οι γενικές αρχές αειφορικής αλιείας και ότι τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο του Συμβουλίου, αλιεύονται με συγκεκριμένες μεθόδους σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Συμβούλιο.