Για την αποδοτική διαχείριση προωθητικών ενεργειών

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν 27 Μαρτίου (Promotions Management) και 3 & 4 Απριλίου (Category Management). Τα σεμινάρια είναι εμπλουτισμένα με σύγχρονο υλικό και έρευνες και απευθύνονται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται  σε τομείς όπως Category Management, Trade Marketing, Sales, Account Management, Business Development, Space Planning, Merchandising, Customer Marketing, Product & Brand Management κ.α.

«H πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας διασφαλίζεται μέσα από τη διάδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και τη συμμετοχή τους σε case studies» αναφέρει η Nielsen. Περισσότερα από 700 στελέχη της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου εκπαιδεύτηκαν τη τελευταία 8ετία σε σεμινάρια της Nielsen.