Μέσα από τα σεμινάρια, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να εξοικειώνονται με τις ανάγκες των καταναλωτών με απώλεια όρασης και εκπαιδεύονται πάνω σε τεχνικές για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών. Η δράση ξεκίνησε πιλοτικά στο κατάστημα των Βριλησσίων, ενώ ακολουθούν σύντομα εκπαιδεύσεις και σε άλλα My market.

«Στόχος μας στα My market είναι οι πελάτες μας, με απώλεια όρασης, να κάνουν τα ψώνια τους με ασφάλεια και να νιώσουν εμπιστοσύνη κοντά μας και να συμμετάσχουμε δυναμικά στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων από κοινές δράσεις, το κοινωνικό στίγμα, καθώς και την πιθανή αμηχανία και άγνοια σχετικά με την αναπηρία γενικότερα», αναφέρει η εταιρεία.