Τα νέα ψυγεία ανήκουν στην ενεργειακή κλάση Α+ και είναι πιο αποδοτικά έως και 20% σε σύγκριση με τα ψυγεία της κλάσης Α, παρέχοντας καλύτερη συντήρηση και καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια.