Λανσάρει την έρευνα HR Pulse

Τα θέματα που πραγματεύεται είναι μεταξύ άλλων οι πολιτικές αποδοχών και παροχών σε χρήμα και είδος, οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, η κινητικότητα σε προσλήψεις και απολύσεις, τα HR Metrics καθώς και οι νέες πρακτικές  ενάντια στην κρίση. Η συμμετοχή στην έρευνα και η λήψη αποτελεσμάτων, γίνονται ηλεκτρονικά.

Ο Γιώργος Χάρος, Εκτελεστικός Διευθυντής Icap People Solutions, αναφέρει: «Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς μας είναι η παροχή ουσιαστικής και έγκυρης πληροφόρησης προς την αγορά. Ιδίως στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα στέλεχος προκειμένου να είναι ενήμερο και να σφυρηλατεί  την επιχειρηματολογία του, αφού οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οφείλει να αφιερώνει αρκετό χρόνο στην εξεύρεση στοιχείων από την αγορά χωρίς πάντοτε αυτά να έχουν τη συστηματικότητα μιας δομημένης και αξιόπιστης πληροφορίας. Σήμερα ο τομέας Icap People Solutions συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια προσφέροντας τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής κάθε τρίμηνο».